Browse

China Vitae tracks the appearances and travel of up to 200 leading Chinese officials. Information is available on the date and location of the activity, officials in attendance, the topics raised, and the source of the data.

For a complete record of official's appearances and travel, click on the official's name.

China Vitae uses the following sources to obtain appearance and travel information on tracked officials: (View Sources)

VIP Appearances & Travel

Travel and Appearances for:
Pagbalha Geleg Namgyai
Vice-Chairman of the 11th CPPCC National Committee, Chairman of the Tibet Autonomous Regional Committee
Born: 1940, Sichuan Province, Litang County

(view full biography)

Show Year:
2013 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Appeared/Travelled With:
Abdul Abdulrixit 阿不来提.阿不都热西提 Bo Xilai 薄熙来 Cao Gangchuan 曹刚川 Chang Wanquan 常万全 Chen Bingde 陈炳德 Chen Kuiyuan 陈奎元 Cheng Siwei 成思危 Ding Shisun 丁石孙 Du Qinglin 杜青林 Gu Xiulian 顾秀莲 Guo Boxiong 郭伯雄 He Guoqiang 贺国强 He Luli 何鲁丽 He Yong 何勇 Hu Jintao 胡锦涛 Hui Liangyu 回良玉 Ismail Amat 司马义•艾买提 Jia Chunwang 贾春旺 Jia Qinglin 贾庆林 Jiang Zhenghua 蒋正华 Jing Zhiyuan 靖志远 Li Changchun 李长春 Li Guixian 李贵鲜 Li Jinai 李继耐 Li Jinhua 李金华 Li Keqiang 李克强 Li Tieying 李铁映 Li Yuanchao 李源潮 Li Zhaozhuo 李兆焯 Liang Guanglie 梁光烈 Liao Hui 廖晖 Liao Xilong 廖锡龙 Liu Qi 刘淇 Liu Yandong 刘延东 Liu Yunshan 刘云山 Qian Yunlu 钱运录 Qiao Qingchen 乔清晨 Sheng Huaren 盛华仁 Sun Jiazheng 孙家正 Tang Jiaxuan 唐家璇 Tung Chee Hwa 董建华 Wan Gang 万钢 Wang Gang 王剛 Wang Lequan 王乐泉 Wang Qishan 王岐山 Wang Yang 汪洋 Wang Zhongyu 王忠禹 Wen Jiabao 温家宝 Wu Bangguo 吴邦国 Wu Yi 吴仪 Xi Jinping 习近平 Xiao Yang 肖扬 Xu Caihou 徐才厚 Xu Jialu 许嘉璐 Xu Kuangdi 徐匡迪 Xu Qiliang 许其亮 Yu Zhengsheng 俞正声 Zeng Peiyan 曾培炎 Zeng Qinghong 曾庆红 Zhang Dejiang 张德江 Zhang Gaoli 张高丽 Zhang Meiying 张梅颖 Zhang Rongming 张榕明 Zhang Siqing 张思卿 Zhou Yongkang 周永康

Map (show)

07/02/08 Zhang Dejiang made a speech in the second session of the Standing Committe of the 11th CPPCC national committee. (Beijing Municipality)
03/14/08 Hu Jintao and Top Communist Party of China (CPC) and state leaders attend the closing meeting of the First Session of 11th National Committee of the CPPCC. (Beijing Municipality)
03/13/08 Jia Qinglin was reelected chairman of CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
03/05/08 Wen Jiabao delivered a government work report during the opening meeting of the First Session of the 11th National People's Congress. (Beijing Municipality)
03/03/08 Jia Qinglin delivered a report on the work of the country's top political advisory body at the opening meeting of its annual full session. (Beijing Municipality)
03/02/08 Jia Qinglin presided over the preparatory meeting for the 1st Session of the 11th CPPCC National Committee. (Beijing Municipality)
Compare
Compare the backgrounds and careers of an unlimited number of officials whose biographies you have recently viewed.

Recently Viewed [clear all]
Biographies [clear]
 Select officials you would like to compare:
Pagbalha Geleg Namgyai
Strict comparison Relaxed comparison
Appearances [clear]
Institutions [clear]
Locations [clear]
Searches [clear]